Chính sách bảo mật thanh toán

Hiện tại, trang web sẽ chưa update phương thức thanh toán qua website. Khi bạn mua sản phẩm và tiến hành đặt hàng, đội ngũ trợ lý sẽ liên hệ tới bạn để hỗ trợ bạn đặt hàng sớm nhất.

Nếu có bất kỳ thay đổi trong phương thức thanh toán, chúng tôi sẽ update lên trang web này và chúng tôi sẽ đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật về bảo mật phương thức thanh toán của quý khách hàng.

Trân trọng.