HÒM THƯ TÂM SỰ

Trong cuộc sống, chúng ta thường đối mặt với những câu chuyện, những khó khăn mà không biết nên tâm sự cùng ai. Có những lúc, chúng ta mong muốn nhận được sự khuyên bảo, sự lắng nghe và những lời động viên từ người khác để giúp chúng ta tháo gỡ những khúc mắc trong mối quan hệ của mình. Nếu bạn đang trăn trở với những vấn đề đó, hãy để “Hòm thư tâm sự” là người bạn tin cậy, là người bạn có thể tâm sự và trải lòng.

Khi bạn viết ra những suy nghĩ và tâm sự của mình, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Đôi khi chỉ cần đặt những suy nghĩ lên giấy, hoặc gửi đi như một bức thư ẩn danh, bạn sẽ cảm thấy như được giải tỏa một gánh nặng nào đó.